"S projektom Orodjarstvo kot nosilec tehnološkega razvoja Notranjsko-kraške regije smo povezali gospodarske družbe iz Notranjsko-kraške regije, ki delujejo na področju orodjarstva in z njim povezanimi dejavnostmi. Znotraj partnerstva smo nadgradili specifične kompetence z namenom, da dolgoročno zagotovimo, da bo orodjarstvo kljub globalizacijskim tokovom zaradi visoke dodane vrednosti ohranjalo svojo konkurenčno pozicijo in prispevalo k razvoju regije."

 

 

 

Realizacija:

 • 549.623,31 EUR (94,98 % odobrenih sredstev)

 • 578 vključenih zaposlenih, 1.932 vključitev v usposabljanja

 • 11 podjetij (8 mikro, 1 malo, 1 srednje, 1 veliko) in RRA Notranjsko-kraške regije

Ključni razlogi za vključitev:

 • sistematičen razvoj zaposlenih v partnerskih podjetjih,
 • razvoj notranjega mentorstva v partnerskih podjetjih,
 • racionalizacija in optimizacija posameznih procesov,
 • primerjave med partnerji kot priložnosti za izboljšave,
 • dvigovanje ugleda panoge v regiji in tudi širše. 

 

Ključne potrebe:

 • Specifična znanja, ki jih ni mogoče dobiti tekom formalnega izobraževanja

 • Tehnična znanja (računalniški programi za konstruiranje, modeliranje in simulacije);

 • Managerska znanja (vodenje)

 • Vitka proizvodnja in poslovanje

 

Ciljne skupine:

 • tehnične profile: konstruktor, tehnolog, programer, (CNC) operater, ročni orodjar, planer oz. logistik, vzdrževalec in sestavljalec, merilec oz. kontrolor, 

 • tehnični komercialist: prodajnik, nabavnik, 

 • vodje različnih ravni: direktor, vodja projekta, vodja enote, vodja izmene ter 

 • kadrovski delavec: izobraževalec, kadrovik.

 

 

 

 

Na vrh