Prva generacija kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so delovali s podporo sredstev Evropskega socialnega sklada je razvijalo svoje delavce od januarja 2011 do leta 2013 (dve operaciji sta delovali še do julija 2013).

 

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost kadra, že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanju slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju.V okviru kompetenčnih centrov so bili izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.

 

V kompetenčne centre  je bilo vključenih 93 podjetij in 7 drugih organizacij s skupnim proračunom z lastno udeležbo v višini 3.441.538,00 EUR in sofinanciranjem v višini 2.750.000,00 EUR. Končna realizacija sredstev ESS je bila skoraj 90 % (2.466.747,55 EUR).

 

Kompetenčni centri so izdelali 7 panožnih modelov kompetenc, vključili preko 3.500 oseb v usposabljanja in dosegli več kot 12.500 vključitev. vključenih je bilo 55 mikro podjetij, 19 malih, 9 srednjih in 10 velikih. Kompetenčni centri so imeli center v projektni pisarni, ki jim je omogočala dostop do izobraževanj in podporo pri administraciji ter izbiri primernih usposabljanj.

 

Kompetenčni centri so imeli raznolika partnerstva, podjetja pa so lahko izvajanje prilagodila lastnim prioritetam. Cilj je bil dvig usposobljenosti zaposlenih, ki so ga lahko zasledovali zelo strateško (večja podjetja mogoče bolj), lahko so prispevala k večji motiviranosti zaposlenih (tudi pri uvajanju sprememb in učinkovitejšega dela), zadovoljstvu strank, zmanjšanju napak pri delu. Rezultati dela so predstavljeni pri opisu posameznih kompetenčnih centrih, kot tudi v povzetku pregleda dosežkov.

 

Sofinanciralo se je stroške usposabljanj ter koordinacijo in sodelovanje med partnerji (v obliki stroškov dela, povračila potnih stroškov in organizacije dogodkov). Vsako partnerstvo je zagotavilo vsaj 20 % lastne udeležbe.

 

Panoge
Kompetenčni centri so delovali in še delujejo na področju steklarstva, računovodstva, informacijskih sistemov, robotike, orodjarstva, kemijske industrije ter na področju naprednih storitev in aplikacij v informacijski in telekomunikacijski oz. znanstveno, raziskovalni in razvojni panogi.

 

Širši pogled
Razpis ima, poleg usposobljenih zaposlenih, tudi širše cilje. Izkušnje s sodelovanjem v kompetenčnem centru , izdelavo in implementacijo modela kompetenc prenesti na celotno panogo, s promocijo poklicev dvigniti ugled panoge in poklica, ter sodelovati  z drugimi institucijami – šolskimi centri in gospodarskimi združenji.

Podjetja, ki so del te zgodbe, so med uspešnejšimi in se jim vlaganje v zaposlene kadre obrestuje, dokazujejo tudi priznanja, ki so jih nekatera dobila v zadnjem letu. Uniji, ki vodi kompetenčni center računovodske dejavnosti, je Planet GV v sodelovanju z Inštitutom za izobraževalni management Sofos podelil priznanje enega izmed Top 10 podjetij, ki sistematično investirajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Med finalisti Zlate niti 2011 so tudi tri podjetja iz dveh kompetenčnih centrov: Telsima, S&T Slovenija in XLAB.

  

 

 

Na vrh