"S projektom Kompetenčni center za uvajanje najboljših praks v razvojne procese na področju informacijskih sistemov smo opozorili na pomen uravnoteženega razvoja strokovnih, tehničnih in interdisciplinarnih kompetenc ter njihov dejanski vpliv na konkurenčnost stroke. Identificirali smo (in odpravljali) primanjkljaj usposobljenega kadra kot ključno zavoro pri tehnološkem razvoju naprednih, uporabniku prijaznih rešitev."

   

Realizacija:

 • 456.298,75 EUR (99,96 %);

 • 401 vključena oseba, 1488 vključitev v usposabljanja;

 • 11 podprtih podjetij (5 mikro, 5 malo, 1 veliko).

 

 

Ključni razlogi za vključitev:

 • Pomanjkanje znanj na področju naprednih, uporabnikom prijaznih rešitev;

 • primanjkljaj znanj v vseh fazah razvoja produkta, ki predstavljajo glavno oviro razvoja v panogi;

 • nejasnost definicij in kompetenc ključnih profilov

Izkoristili so tudi priložnosti za obiske strokovnih konferenc in tako zaposlenim omogočili sledenje trendom, kar je za panogo ključnega pomena

 

Cilji:

 • Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za kvalitetnejši razvoj kadrov znotraj področja informacijskih sistemov in omogočiti podjetjem v partnerstvu pridobivanje širokega razpona interdisciplinarnih znanj ter možnosti dolgoročnih povezav;

 • Pripraviti referenčni model kompetenc;

 • Vključiti več kot 50%  vseh zaposlenih v partnerskih podjetjih v usposabljanje

 • Izpostaviti prednosti in  pomen kulture interne izmenjave znanja za večjo uspešnost  podjetij;

 • Poudariti pomen vlaganja v razvoj širšega spektra kompetenc zaposlenih v branži.

Kompetenčni model se je oblikoval za ključne profile, ki so potrebni za povečanje dodane vrednosti produkta. Model tako vključuje štiri osnovne skupine profilov: poslovni del profilov, profile za oblikovanje uporabniške izkušnje, profile razvojnega dela in profile vodenja. Za izhodišče so si izbrali ameriški piramidni kompetenčni model (Claringhouse), ki vključuje ključne osebne lastnosti, spretnosti in znanja, ki so podlaga za uspešno delovanje posameznika v podjetju.


Ciljne skupine:
1. Poslovni del vključuje profile, ki prepoznavajo  tako potrebe uporabnikov  in trga (različnih panog), kot tudi postavitev pravega ravnotežja med želenim in mogočim:
 a.    Poslovni analitik
 b.    Razvijalec poslovnih priložnosti (business developer)
 c.    Arhitekt rešitev
 d.    Varnostni arhitekt

 

 

2. Uporabniška izkušnja (UX) vključuje profile, ki  razumejo vedenjske vzorce končnega uporabnika, razvijajo uporabniku prijazno in  všečno rešitev, ki bo enostavna, stabilna in varna:
 a.    Grafični dizajner (oblikovalec)
 b.    Načrtovalec uporabniških vmesnikov/ interakcije
 c.    Tester (preizkuševalec)

 

3. Razvoj/izvedba vključuje profile, ki znajo uporabiti najprimernejše in najnaprednejše tehnologije:
 a.    Vodilni inženir (lead engineer)
 b.    Razvijalec (developer)
 c.    Tester

 

4. Vodenje vključuje profile, ki skrbijo za  vodenje projektov,  zagotavljanje kakovosti in varnosti:
 a.    Vodja IT projektov
 b.    Quality manager
 c.    Security manager

 

Primer dobre prakse 

Zaposlena v vodilnem partnerju ComTrade, ki je bila deležna sistematičnega usposabljanja zaradi vključitve v kompetenčni center RIS. Izobraževala se je predvsem iz področja razvoja poslovnih priložnosti, delno v Sloveniji, delno v ZDA. Udeležba izobraževanj v ZDA ji je omogočila stik z nosilci trendov, srečanje z ameriško kulturo razvijanja novih produktov in storitev ter plasiranje le teh na trg. V začetku leta 2013 je zaposlena prevzela področje razvoja poslov na mednarodni projektih, s poudarkom na trgih ZDA. Odlična priložnost tako za razvoj kariere posameznice, kot za razvoj poslovanja podjetja

 

Na vrh