"Z učinkom sinergije bodo partnerska podjetja preko projekta opredelila potrebne kompetence na IKT področju in s tem zase in za panogo pridobila smernice za usmeritev razvoja kadrov ter dopolnitev njihovih znanj in veščin."

 

Najpomembnejša naloga KoCa bo reševanje izziva razdrobljenega znanja na slovenskem področju IKT, tako da bo združil povezanost in hkrati specifičnost teh dejavnosti ter aktivno pripomogel k učinkovitemu mreženju in izmenjavo znanj med podjetji (v konzorciju in kasneje izven), predvsem pri izmenjavi znanj, skupnem nastopanju na trgih, povezovanju inštitutov in fakultet z gospodarstvom, usklajenem razvoj ključnih panožnih profilov skozi daljši čas). Podpora indirektne konkurence sprošča sinergijske učinke, kar vodi v obojestranski razvoj in prepoznavanje novih trgov, izzivov ter potencialnih strank.

 

 

Cilji:
Partnerstvo vključuje podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in razvojem na področju naprednih storitev in aplikacij v informacijski in telekomunikacijski panogi, z razvojem multimedijskih naprav in industrijskim dizajnom.  S projektom bodo vsa partnerska podjetja lahko prišla do specifičnih znanj, predvsem na področju vodenja in upravljanja podjetij v panogi ter hitrejšega uvajanja novozaposlenih.

 

S tovrstnim mreženjem želimo vzpostaviti dolgoročno partnerstvo, ki bo povezovalo industrijo in nosilce znanja (predvsem partnerje, močne v R&R) ter vzpostavilo okolje za uspešno komercializacijo aplikativnih rezultatov, ki jih želimo doseči:

  • večja konkurenčnost posameznih partnerjev;
  • večja konkurenčnost področja R&R, tudi na mednarodni ravni;
  • spodbujanje izvedbe notranjih usposabljanj za pridobivanje specifičnh znanj;
  • vzpostavitev virtualnega učnega okolja z možnostjo dostopa od kjerkoli in kadarkoli;
  • vzpostavitev skupne baze izobraževalnih gradiv;
  • vzpostavitev rednega transferja znanja med partnerskimi podjetji in ključnimi nosilci znanja R&R;
  • vzpostavitev mreže, ki bo omogočala souporabo R&R okolja.

 

Ciljne skupine so:
1.   Razvojni inženir

2.   Sistemski inženir
3.   Prodajno-tehnični svetovalec
4.   Poslovni analitik

5.   Industrijski oblikovalec
6.   Pisec tehnične dokumentacije
7.   Projektni vodja
8.   Produktni vodja
9.   Tehnični risar
10. Vodilni kader

 

 

Informiranje in obveščanje:

  • spletne strani KoCa (www.kontesa.si),

  • predavanja za širšo javnost s področja IKT na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.


 

 

Na vrh