Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 20162017

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 14. 9. 2017 potrdila program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 20162017«

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijaki in študente višjega strokovnega izobraževanja.

 

Cilj programa je spodbujanje zanimanja mladih za poklicno in strokovno izobraževanje, krepiti vlogo delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotavljati, da bodo mladi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni in hitreje.

           

 

Skupna vrednost programa znaša 8.371.448,96 EUR od tega znašata:

          prispevek Evropske unije 6.697.159,17 EUR (80%), 

          pripadajoča slovenska udeležba 1.674.289,79 EUR (20%).

 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija  in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

 

Kontakt:

 

E: pud[@]sklad-kadri.si 

T: 01 43 45 875 


Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

 

Na vrh