Objavljamo poročila vseh 132 projektov, ki so nastali na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017- 2020 (2. odpiranje) za študijsko leto 2018/2019. Projekti so nastali na:

 
Program se izvaja tako, da samostojni visokošolski zavodi ali univerze v Sloveniji na razpis prijavijo projekte, ki so jih oblikovali skupaj s podjetji in dodatnimi partnerji iz gospodarstva ali družbenega okolja. Projekti so zasnovani na način, da študenti iščejo različne kreativne rešitve na konkretne izzive oziroma probleme, s katerimi se podjetja srečujejo. Tako mladi ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobijo praktične izkušnje in se srečajo z delovnim okoljem že med izobraževanjem.

 

V okviru 2. odpiranja razpisa PKP, je bilo v vrednosti skoraj 2,3 milijona evrov sofinanciranih 132 projektov, v katerih je sodelovalo kar 920 študentov, 308 pedagoških mentorjev in 185 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.

 

Vir: Arhiv Fakultete za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru


Izvajanje projektov v okviru navedenega razpisa se je zaključilo konec julija 2019. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva. Študenti so s sodelovanjem v tri-pet mesečnih projektih PKP razvili številne kompetence in veščine, nadgradili znanja, se seznanili trgom dela ter navezali stik s potencialnimi delodajalci. Prav tako so projekti PKP s povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva prispevali k posodabljanju študijskih programov v Republiki Sloveniji.

 

 

Vir: Arhiv Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

 

 

Vabljeni k prebiranju poročil!

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Na vrh