Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede


Fakulteta za logistiko


Fakulteta za naravoslovje in matematiko


Fakulteta za organizacijske vede


Fakulteta za strojništvo


Fakulteta za turizem

Fakulteta za varnostne vede

Fakulteta za zdravstvene vede


Filozofska fakulteta


Medicinska fakulteta


Pedagoška fakulteta


Pravna fakulteta