Rezultati javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017- 2020 za študijsko leto 2017/2018

 

Program se izvaja tako, da samostojni visokošolski zavodi ali univerze v Sloveniji na razpis prijavijo projekte, ki so jih oblikovali skupaj s podjetji ali dodatnimi partnerji iz gospodarstva ali družbenega okolja. Projekti so zasnovani na način, da študenti iščejo različne kreativne rešitve na konkretne izzive oziroma probleme, s katerimi se podjetja srečujejo. Tako mladi ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobijo praktične izkušnje in se srečajo z delovnim okoljem že med izobraževanjem.


V okviru 1. odpiranja razpisa PKP, ki je bil objavljen 1. decembra 2017, je bilo v vrednosti skoraj 3,2 milijona evrov sofinanciranih 186 projektov, v katerih je sodelovalo 1328 študentov, 492 pedagoških mentorjev in koordinatorjev ter kar 269 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva. 


Vir: Arhiv Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani

 

Izvajanje projektov v okviru navedenega razpisa se je zaključilo konec avgusta 2018. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva. Študenti so s sodelovanjem na projektih PKP razvili številne kompetence in veščine, nadgradili znanja, se seznanili trgom dela ter navezali stik s potencialnimi delodajalci. Prav tako so projekti PKP s povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva prispevali k posodabljanju študijskih programov v Republiki Sloveniji. 

 

Vabljeni k prebiranju poročil!


 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Na vrh