Rezultati programa Po kreativni poti do znanja 2016/2017

 

Program se izvaja tako, da samostojni visokošolski zavodi ali univerze v Sloveniji na razpis prijavijo projekte, ki so jih oblikovali skupaj s podjetji ali dodatnimi partnerji iz gospodarstva ali družbenega okolja. Projekti so zasnovani tako, da študenti iščejo različne kreativne rešitve za konkretne izzive, s katerimi se podjetja srečujejo. Tako mladi ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.


V okviru razpisa, ki je bil objavljen avgusta 2016, je bilo sofinanciranih 212 projektov, v katerih je sodelovalo preko 1600 študentov, 470 pedagoških mentorjev in koordinatorjev ter več kot 400 mentorjev iz podjetij gospodarstva in negospodarstva.


 

Izvajanje projektov v okviru navedenega razpisa se je zaključilo konec julija 2017. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja umetnosti, humanistike in kmetijstva. Študenti so s sodelovanjem na projektih PKP razvili številne kompetence in veščine, nadgradili znanja, se seznanili z delovnim okoljem ter navezali stik s potencialnimi delodajalci. Prav tako pa so projekti PKP s povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva prispevali k posodabljanju študijskih programov v Republiki Sloveniji. Univerza v Ljubljani:


 


Univerza v Mariboru:Univerza na Primorskem:

 


 

Univerza v Novi Gorici:

 

 


Samostojni visokošolski zavodi:
Na vrh