Po kreativni poti do znanja (PKP)


Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020 omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in tako daje možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. 

 

 

 

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja se je izvajal že v letih 2014 in 2015. V finančni perspektivi 2014 – 2020 pa program poteka pod imenom »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«. Do 31.12.2018 je bilo izplačanih 6.942.950,50 EUR, in sicer za sofinanciranje kar 397 projektov, v katerih je sodelovalo preko 2800 študentov, 1000 pedagoških mentorjev oziroma koordinatorjev ter preko 560 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja.

 

Vir: Arhiv FKKT, Univerza v Mariboru, v okviru projekta Krožni snovno-energetski tok nenevarnih odpadkov (partnerja: Gorenje Surovina d. o. o. in ALP-LAB d. o. o.)

 

Program omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja ter spodbuja medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. Dodatno pa se lahko projektu pridruži še organizacija z gospodarskega ali družbenega področja.

V okviru projektov, ki lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev, študenti pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja rešujejo izzive in vprašanja gospodarstva in pri tem pridobivajo nova znanja in kompetence. Njihovi rezultati so oblikovali številne odlične zgodbe, uspehe in vsekakor priložnosti za nadaljnji razvoj.

Vir: Arhiv ALUO, Univerza v Ljubljani v okviru projekta Razvoj lesenih črk za visoki tisk  (partnerja: GIO graverstvo in oblikovanje Klemen Jeraša s.p.  in Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa)

 

V okviru 2. odpiranja javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 je v teku izvajanje 133 projektov, za katere je bilo podeljenih 2.259.700 EUR.

Naslednja priložnost za prijavo na razpis bo kmalu – rok za prijavo na 3. odpiranje je 22. 11. 2019, na voljo pa je 1.778.241,60 EUR.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

 


 

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Novice
Na vrh