Po kreativni poti do znanja (PKP)

 

Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogoča študentom pridobitev praktičnih izkušenj. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

 

 

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki se je izvajal v letih 2014 in 2015, je prinesel številne odlične projekte in povezoval študente različnih študijskih smeri. V okviru projektov so študenti pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja reševali praktične izzive gospodarstva in pri tem pridobivali nova znanja in kompetence. V finančni perspektivi 2014 - 2020 program poteka pod imenom »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«.

 

Program omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja. Dodatno pa se lahko projektu pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

 

S programom se uvaja tudi nova dejavnost, in sicer spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstvo. Osrednji namen tovrstne dejavnosti  je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo posledično spodbudile visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnega pristopa poučevanja.  


Prvi razpis v višini 3.992.210,00 EUR  je sklad objavil 12. avgusta 2016.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Aktualni razpisi
Rok prijave: še 22 dni
01.12.2017
Na vrh