Po kreativni poti do znanja (PKP)

Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

 

 

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki se je izvajal v letih 2014 in 2015, je prinesel številne odlične projekte in povezoval študente različnih študijskih smeri. V okviru projektov so študenti pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja reševali praktične izzive gospodarstva in pri tem pridobivali nova znanja in kompetence. V finančni perspektivi 20142020 program poteka pod imenom »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 20162020«.

 

Program omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja. Dodatno pa se lahko projektu pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

 

S programom se uvaja tudi nova dejavnost, in sicer spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva. Osrednji namen tovrstne dejavnosti je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo posledično spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnega pristopa poučevanja.  


Prvi razpis v višini 3.992.210,00 EUR je sklad objavil 12. avgusta 2016.

 

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh