Novica

06.09.2019
Obiščite nas na 52. MOS-u v Celju

Med 10. in 15. septembrom 2019 bo potekal 52. Mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju (MOS), kjer se bo predstavil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije s programi za podjetja.

Glavni predstavitveni poudarek bo letos na programu sklada Po kreativni poti do znanja (PKP), v okviru katerega bomo vsak dan predstavljali primere dobrih praks. Program povezuje izobraževalno sfero (v program vključene visokošolske zavode) s trgom dela (gospodarskim sektorjem) ter omogoča študentom pridobiti praktične izkušnje, gospodarstvu pa usposobljen kader. Na sejmu bodo različni visokošolski zavodi predstavili svoje rezultate dela, produkte in storitve.

Obiščite nas v dvorani L1, na razstavnem prostoru št. 27, kjer vam bomo predstavili tudi aktualne razpise – možnosti za podjetja pri pridobivanju nepovratnih sredstev za razvoj kadrov, možnosti štipendiranja za mlade in priložnosti za zaposlene, kako lahko razvijajo svoje kompetence. Podjetja bodo pri nas našla tudi vse informacije o izpolnjevanju kvote zaposlenih invalidov in finančnih vzpodbudah za zaposlovanje invalidov ter ohranjanje njihovih delovnih mest.


Predstavitev projektov programa PKP po dnevih:

Prijavitelj projekta PKP

Naslov

torek, 10.9.2018

UL, Veterinarska fakulteta

Kreiranje spletnih orodij za predstavitev koristnih podatkovs področja zdravja in dobrobiti živali

 

UM, Fakulteta za varnostne vede

Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji

sreda, 11.9.2019

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka

 

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov

četrtek, 12.9.2019

UM, Fakulteta za organizacijske vede

Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II

petek, 13.9.2019

UL, Fakulteta za upravo

Zdravo delovno okolje: zdrava prehrana


UL, Pravna fakulteta


Spletna aplikacija za informiranje iz delovnega prava na podlagi avtomatiziranega strokovnega znanja

sobota, 14.9.2019

Fakulteta za medije

COAL STORY - Kreiranje nove zgodbe za transformacijo industrijske rabe rjavega premoga v namene turističnega razvoja Zasavja

nedelja, 15.9.2018

UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Optimizacija tehnologije 3D tiska anizotropnih plastomagnetov

 


Program Po kreativni poti do znanja sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada