Novica

11.07.2016
Najava razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v drugi polovici julija 2016 v Uradnem listu in na spletni strani sklada objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17.

 

V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

 

Sofinanciranje bodo lahko pridobili naslednji projekti, ki:

 • se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1),
 • bodo spodbujali medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).
   

 

Izvajanje dejavnosti 1:

 • posamezen projekt mora vključevati sodelovanje gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika,
 • dodatno se lahko vključi organizacija z gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja,
 • projekt lahko traja od treh do pet mesecev, z zaključkom najkasneje do vključno 31. 7. 2017.


Izvajanje dejavnosti 2 (ni obvezno):

 • prenos znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev (pedagoških mentorjev) v (ne)gospodarstvo (največ 3-krat v okviru posameznega projekta),
 • prenos znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnjakov iz (ne)gospodarstva (delovnih mentorjev) na visokošolske zavode (največ 1-krat v okviru posameznega projekta).


Prijavitelji

 
Na javni razpis se bodo lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov.
 
Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj (univerza) predloži predlog za do največ 5 projektnih predlogov za vsako članico univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do največ 5 projektnih predlogov.
 


Upravičeni stroški javnega razpisa

 
Financiranje bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer:

 • standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za  prenos znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnjaka oz. delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev oz. visokošolskih učiteljev v (ne)gospodarstvo (enota je urna postavka).


Rok za oddajo vloge: 10. 10. 2016.Dodatne informacije

 

 

Več informacij bo objavljenih po objavi razpisa na spletni strani sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel predstavitvene delavnice – točen datum bo objavljen na spletni strani, kjer bo objavljen razpis.

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

Na vrh