Novica

07.02.2020
Izvedene delavnice za izvajanje in poročanje projektov PKP

Konec januarja so zaposlene v projektni pisarni programa Po kreativni poti do znanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru za vključene osebe na izbranih 103 projektih pripravile delavnice za izvajanje in poročanje.

 

Delavnice so bile dobro obiskane, saj se jih je udeležilo več kot 60 predstavnikov projektnih skupin. Največje pozornosti smo bili tokrat deležni v Ljubljani.


Prisotni so bili seznanjeni z dokumenti in obrazci, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, načinom poročanja, roki, upravičenimi in neupravičenimi aktivnostmi ipd. Posebej opozorjeni so bili na dolžnost prijavitelja glede izpolnjevanja zahtev informiranja in obveščanja javnosti. Slednje tudi iz razloga večje prepoznavnosti programa PKP, preko katerega pridobivajo študenti nove izkušnje, pridobljeno znanje nadgradijo s praktičnimi izkušnjami v delovnem okolju, s tem pa si lahko olajšajo tudi pot za vstop na trg dela.

 

 


Glavni namen tovrstnih delavnic pa je razrešitev dilem in vprašanj, ki jih imajo izvajalci projektov, zato je bil precejšen del časa namenjeno prav neposrednemu odgovarjanju na tovrstne probleme. Predstavitev z delavnic in izbor pogostih vprašanj in odgovorov sta objavljena na spletni strani in tukaj. Poglejte, morda vam bo v pomoč.

 

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Na vrh