Zakon o štipendiranju ZŠtip-1

Predstavitev novega zakona o štipendiranju ZŠtip-1

Z uvodnimi besedami, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ustanova, ki za posameznika skrbi od zibelke do groba, je vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje ga. Irena Kuntarič Hribar odprla predavanje na temo Predstavitev novega zakona o štipendiranju. Štipendije Ad Future je predstavila Darinka Trček, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje ter Oddelka za štipendije na skladu.

 

Ključni poudarki:

 

•    ZŠtip-1 se začne uporabljati 1. januarja 2014.

 

•    Zajema vse štipendije kot so: državne, kadrovske, Zoisove, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za tuje državljane.  Iz ZŠtip-1 so izvzete štipendije, ki jih podeljujejo občine in podjetja sama.

 

•    Štipendije se lahko združujejo razen državne in Zoisove štipendije, ki nista združljivi ter kadrovske in deficitarne. Štipendist lahko po 1. 1. 2014 pridobi tudi državno ali Zoisovo štipendijo skupaj s kadrovsko in obratno. 

 

•    Upravičenec do Zoisove štipendije mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v istem izobraževalnem programu za vsako novo šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno iz prejšnjega člena ali izjemni dosežek z vlogo. Sklad ne bo več pozival k dopolnitvi, temveč bodo morali prejemniki sami skrbeti za vložitev vloge.

 

•    Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS za obdobje petih let. Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli na podlagi javnega razpisa z odprtim rokom. Višina štipendije je 100 €.

 

•    Sklad ali RRA sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje - starostnega pogoja se pri upravičencih NE upošteva. Delodajalec ali štipendist, lahko v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse odpovesta pogodbo o štipendiranju brez vračanja sredstev.

 

•    Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu prve in druge stopnje na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji. Višina štipendije znaša 200 evrov mesečno.

 

Predstavitev s konference

 

                           

Na vrh