Zaključna konferenca ZIP

Z izobrazbo do boljših možnosti

 

V razpravi so sodelovali vodja programa na skladu, Bojan Ivajnšič, Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Alojz Sraka, vodja svetovalnega središča Murska Sobota, Tina Strnad, vodja svetovalnega središča Novo mesto ter Ivana Šinkovec, direktorica izobraževalnega centra GEOSS d.o.o.

 

Ključni poudarki:

 

•    V okviru Javnega povabila za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013 je bilo na voljo 8.164.718,07 EUR. Šolnino smo skupno sofinancirali 5.781 posameznikom. Njihova povprečna starost je približno 35 let.

 

•    Sklad je opravil anketo med prejemniki sredstev. Glavni razlog za vpis v izobraževalni program je bil »položaj na trgu dela« (44,10%), sledijo si »nova in uporabna znanja«, »položaj na delovnem mestu« in »možnost sofinanciranja«. Več kot polovica sodelujočih (55,77 %) je mnenja, da so z višjo izobrazbo ali prekvalifikacijo izboljšali položaj na trgu delovne sile, dobra polovica jih je tudi pridobila novo zaposlitev (50,48%). 42,8 % jih je izboljšalo položaj na delovnem mestu. 80% vprašanih je s pomočjo dodatnega izobraževanja, za katerega so prejeli sofinancirano šolnino, izpolnilo željo iz otroštva.

 

•    Svetovalna središča in šolski centri so pomembno prispevali k informiranosti dijakov o možnostih sofinanciranja in vlagateljem nudila podporo pri pripravi vlog na razpis. 

 

Predstavitev s konference

 

 

              

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 3.2. prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

 

Na vrh