Return to login form 

Zaključna konferenca PUD

Zaključna konferenca za program Praktično usposabljanje z delom

 

V razpravi so sodelovali Ervin Kostelec, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Nataša Hafner Vojčić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) in Aleksandra Logar, KLS Ljubno d.o.o.

 

Ključni poudarki:

 

•    V okviru javnega razpisa PUD 2010-2013 je bilo podeljenih skoraj 13,5 mio EUR spodbud, vključenih več kot 8000 delodajalcev in skoraj 20.000 dijakov, študentov.

 

•    Povratne informacije o zadovoljstvu z javnim razpisom s strani šol in delodajalcev so v veliki meri pozitivne. Delodajalci so skozi leta občutili vse boljšo izvedbo javnega razpisa in spodbujajo nadaljevanje financiranja, saj vidijo v njem veliko pozitivnega. Med drugim spodbuja vključevanje delodajalcev v izvajanje PUD in  izboljšuje medsebojno sodelovanje delodajalcev ter šol.

 

•    Več ur prakse povečuje zaposljivost dijakov in diplomantov.

 

•    Dijaki vključeni v PUD so bazen potencialnih, bodočih novozaposlenih. Mentorje spodbujajo, da dijake in študente naučijo dobro delati, saj jim bodo ti potem pomagali in delali skupaj z njimi.

 

•    Kako prepričati šolarje, ki zaključujejo osnovno šolo, da se tudi boljši izmed njih odločijo za poklice in ne grejo vsi na višje in visokošolske programe?

 

•    Smisleno je, da se projekt PUD nadaljuje tudi v bodoče.

 

 

Predstavitev s konference

 

                        

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

 

Na vrh