Program VKO

Kako uspešno pripraviti poročilo o izvedbi programa Vseživljenjska karierna orientacija

 

Delavnico sta pripravili in vodili skrbnica pogodbe programa na skladu Katja Jeraj in Katja Lampe.     

 

Na delavnici, ki jo je obiskalo 24 udeležencev, se je predstavila vsebina, način in faze izvajanja programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene 2013.

 

•    Projekt se izvede v štirih fazah: izbor izvajalca VKO in podpis pogodbe o opravljanju storitev; napoved usposabljanj in delovnih sestankov; izvedba napovedanih aktivnosti; poročanje skladu.

 

•    Najpomembnejše  točke in morebitne težave so: kakovostna izvedba napovedanih aktivnosti, sodelovanje z izvajalci in skladom.

 

•    Novosti , ki jih prinaša novi razpis VKO 2013: priprava poročila preko zunanjega portala ISS in priprava dokazil o izvedenih aktivnostih v papirni obliki.

 

•    Prikazana je bila uporaba portala ISS, priprava poročila in zahtevka za sofinanciranje.

 

 

Na vrh