Prenos znanj

Pomen in različne oblike prenosa znanj

V drugi vodeni razpravi so udeleženci govorili o prenosu znanj, predvsem o mentorstvu. V razpravi so sodelovali dr. Nada Zupan, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Boštjan Roman Zgonc, vodja sektorja za višje in srednje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tone Stanovnik, direktor podjetja Špica International, dr. Mateja Verlič iz podjetja Zemanta ter Rudi Tavčar, MBA, predavatelj in svetovalec podjetjem.

 

Ključni poudarki:

 

•    Kako izbrati prave mentorje: potrebno je identificirati posameznike, ki imajo potencial za dobrega mentorja in z njimi načrtno delati. Mentorji smo pravzaprav vsi. Vendar osebe, ki nimajo mentorskega potenciala, ne bodo nikoli zares dobri mentorji. Učenci prepoznajo dobrega mentorja in se z veseljem od njega učijo in tudi veliko naučijo. 

 

•    Mentorstvo poteka na vsakem koraku, začne se doma v družini, v šolah in nadaljuje kasneje v podjetju. Mentorstvo na delovnem mestu je ključno za razvoj potencialov posameznika.

 

•    V Sloveniji je praktična usposobljenost podcenjena, organizatorji praktičnega pouka so slabše plačani od učiteljev drugih predmetov. V okviru šolskega sistema bi bilo potrebno dati večjo veljavo praktičnemu usposabljanju / izobraževanju pri delodajalcih, poleg tega bi bilo potrebno tudi usposabljati mentorje za poučevanje dijakov in študentov.

 

 

 

Na vrh