Return to login form 

Nagrajevanje zaposlenih

Kako nagraditi zaposlene ob omejenih finančnih možnostih

 

Delavnico je vodila: dr. Nada Zupan, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

 

Na delavnici so udeleženci s pomočjo tehnik skupinske ustvarjalnosti iskali načine, kako nagraditi uspešne zaposlene s finančno manj zahtevnimi nagradami.  Vsi prisotni so se strinjali, da nagrajevanje zaposlenih ne pomeni  samo nagrajevanje v smislu podeljevanja finančnih nagrad, temveč, da je velikokrat večji motivator prav nedenarno nagrajevanje. Udeleženci delavnice so predlagali naslednje načine nagrajevanja:

 

•    Izročitev izdelkov, storitev lastne proizvodnje, oz. dejavnosti (npr. čevlji, knjige…).

 

•    Artikli, ki jih dobi podjetje od kupcev, dobaviteljev se zbirajo v skladu. Ti artikli se kot nagrada razdelijo naj zaposlenim.

 

•    Zaposleni dobi nagrado v obliki celodnevne odsotnosti z dela.

 

•    Naj zaposlenemu se napiše pesem, verz. Velikokrat  so v podjetjih sodelavci, ki imajo žilico za pisanje takih pesmi.

 

•    Štafeta: Podjetje ima posebno kapo, majico, diplomo, ki kroži med naj zaposelnimi.

 

•    Sodelavec, ki je nagrajen  lahko izbere, predlaga drugega naj sodelavca, ki bi za njim prejel nagrado.

 

•    Naj sodelavec sam izbere malico za naslednji dan, teden (velja za tiste, ki imajo svoje  prehranjevalne prostore).  Sestavine take malice so drugačne kot navadno.

 

•    Dovoljen predčasen odhod domov, seveda ne iz fonda njegovih viškov ur.

 

•    Celoten  NAJ  tim je deležen nagrade.

 

•    Naj timu dovoliti personifikacijo delovnega mesta. 

 

•    Omogočiti službeno pot k dobaviteljem, kupcem, na sejem, tudi zaposlenemu,  ki sicer  v opisu del in nalog nima možnosti potovanja. Naj zaposleni lahko za določeno obdobje en ali več dni zamenja funkcijo. Se poskusi v vlogi vodje, njegov vodja pa postane  njegov sodelavec.

 

 

 

Na vrh