Absentizem

Ukrepi za zmanjšanje absentizma

Izvajalca delavnice Simona Ažman in Gorazd Prah sta na podlagi 15-letnih praktičnih izkušenj izpostavila nekaj tez, na katerih utemeljujeta nekoliko drugačne usmeritve na področju spodbujanja zdravja in počutja zaposlenih.

 

Njuna mnenja:

 

•    Aktivnosti spodbujanja zdravja in dobrega počutja zaposlenih so lahko učinkovite in uspešne le, če je njihov cilj izboljšano zdravje zaposlenih, kar se šele posledično lahko izrazi v nižjih bolniških odsotnostih.

•    Stopnja oz. gibanje bolniških odsotnosti v podjetju je lahko odličen indikator trenutnega stanja in učinkovitosti aktivnosti promocije zdravja.

 

•    Znižanje bolniškega staleža lahko dosegamo z izboljšanjem zdravja zaposlenih tako, da v podjetju ustvarjamo »kulturo zdravja«, s katero vsi vpleteni deležniki ponotranjijo dejstvo, da je zdravje vrednota, za katero si je treba prizadevati.

 

Za zmanjšanje absentizma uporabimo mehke metode, ukvarjajmo se z  motivacijo, delovno klimo, odnosi, vodenjem in sodelovanjem vseh vpletenih.  Z uporabo indikatorja bolniške odsotnosti v podjetju (podatki o gibanju in kategorijah bolniškega staleža), lahko zelo natančno ocenimo učinke,prihranke in stroške zaradi zdravstvenega absentizma.

 

Stroške absentizma tako sestavljajo: stroški neposrednih bolniških nadomestil, stroški nadomestnega dela obstoječih sodelavcev in dodatnih sodelavcev ter stroški zaposlovanja novih sodelavcev.

 

Predstavitev s konference

Na vrh