O kompetenčnih centrih za razvoj kadrov


V obdobju 2017–2018 je podprtih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki vključujejo kar 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. V okviru razširitve programa je bilo v letu 2018 vzpostavljenih še 6 novih kompetenčnih centrov.

 

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center. 

 

 

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Na vrh