O kompetenčnih centrih za razvoj kadrov

V obdobju 2019-2022 je vzpostavljenih 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov na naslednjih področjih:

  • Pametna mesta in skupnosti (KOC Energija)

  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo (KOC Inovatis)

  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (KOC – Krožno gospodarstvo)

  • Trajnostna pridelava hrane (KOC Hrana 2)

  • Trajnostni turizem (KOC Turizem II)

  • Tovarne prihodnosti (KOC-TOP)

  • Zdravje-medicina (KOC AS)

  • Mobilnost (KOC Logins)

  • Razvoj materialov kot končnih produktov (KOC MAT 2.0)

  • Horizontalno prednostno področje IKT (KOC IKT)

V obdobju 2017–2018 je bilo podprtih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, kjer je bilo vključenih kar 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. V okviru razširitve programa je bilo v letu 2018 vzpostavljenih še 6 novih kompetenčnih centrov.

 

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center. 

 

 

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Novice
Na vrh