Globalizacija nenehno sooča gospodarstva Evropske unije z novimi izzivi in vsi zaposleni državljani Evropske Unije bodo v prihodnje potrebovali širok nabor ključnih kompetenc za prožno prilagajanje hitrim spremembam v dinamičnem svetu.


Pri razvoju raznolikih individualnih kompetenc se mora omogočiti dostop do znanja vsem zaposlenim ne glede na družbene, kulturne in gospodarske okoliščine, da lahko dosežejo svoj potencial. Kot del programa »Kompetenčnih centri za razvoj kadrov 3.0« je cilj Kompetentne Slovenije brezplačno omogočiti dostop do novodobnih poslovnih znanj in veščin vsem, ki si to želijo. Posameznikom omogočimo razvoj ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo oz. jih bodo potrebovali za uspešno nadaljevanje svoje karierne poti.

 

Napovednik delavnic Kompetentne Slovenije

02.10.2019

 Vodstvena orodjarnica (Tadeja Krajnc)

 PRIJAVA

OOZ Ravne na Koroškem

03.10.2019

Managers are Heroes (Jeff Staes)

PRIJAVA

Ljubljana, CIP-NLB

03.10.2019

Agile Leadership (Matej Golob)

Prijave niso več možne.

Ljubljana, CIP-NLB

04.10.2019

Medgenarcijska komunikacija (Vesna Rizman)

PRIJAVA

OOZ Ravne na Koroškem

7. in 8. 10. 2019

Prepričljiv javni nastop (Saša Einsiedler)

GZS Zasavje, Zagorje ob Savi

08.10.2019,

10.10.2019,

21.10.2019

Moč pogajanj« Top Selling Professional© - 3 dnevna delavnica (Andrej Zalokar)

PZG, Murska Sobota

08.10.2019

Priprava na prodajni obisk in uspešna vzpostavitev kontakta na prodajnem obisku (Veljko Gobec)

LU Slovenska Bistrica

10. in 11. 10. 2019

Prepričljiv javni nastop (Saša Einsiedler) - Vsa mesta so zasedena.

OOZ Ravne na Koroškem

10.10.2019,

18.10.2019

Učinkovit sejemski nastop, ki postane magnet za kupce, 2-dnevna delavnica

LU Slovenska Bistrica

15.10.2019

Priprava na prodajni obisk in uspešna vzpostavitev kontakta na prodajnem obisku (Veljko Gobec)

GZDBK Novo mesto

17.10.2019

Trženje za netržnike - vsi prodajamo (Mateja Milost)

Javni sklad, Dunajska 20

21.10.2019

Obvladovanje stresa (Sanela Banović)

OOZ Ravne na Koroškem

22.10.2019

 Obvladovanje stresa (Sanela Banović)

OZS Krško

24.10.2019

LEGO(R) SERIOUS PLAY® (Barbara Krajnc)

Dunajska 22, Ljubljana

 

 Vabljeni!

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izvedene delavnice v 2019

 

 

IZVEDENE DELAVNICE

Za nami že več kot 85 uspešno izvedenih delavnic! 

 

Novice
Na vrh