Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC)


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru sredstev iz Evropskega socialnega sklada  podprlo povezovanje slovenskih podjetij v partnerstva za razvoj kadrov, ki je že omogočalo vlaganje v kadre in pozitivne poslovne rezultate. Glavna aktivnost, ki bo na voljo vključenim podjetjem, je izvedba usposabljanj, a pridobijo lahko veliko več kot samo to. 


Kako poteka program?

S pomočjo evropskih sredstev se podjetja, ki delujejo v posamezni gospodarski panogi ali na področju delovanja Strategije pametne specializacije, povežejo in pridobijo možnost, da usposabljajo zaposlene glede na potrebe v podjetju. S pomočjo strokovnjakov se pripravi model kompetenc in se ugotovi, kje so največji primanjkljaji ter se pripravi načrt usposabljanj zaposlenih. Za aktivnosti usposabljanj in zastopanje interese posameznih podjetij partnerstva bo skrbela projekta pisarna partnerstva.


Kaj so kompetenčni centri?

Kompetenčni centri za razvoj kadrov pomenijo pomembno investicijo in spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj poslužijo kot strateškega orodja. Na ta način se povezujejo panoge, verige vrednosti in druge oblike povezovanj (npr. s Strateški razvojno inovacijskimi partnerstvi) v Sloveniji.

V okviru projekta se deli znanje z notranjimi usposabljanji, izvaja skupinska in individualna usposabljanja. Podjetja bodo za usposabljanja pridobila od 50 % – 70 % sofinanciranih sredstev, aktivnosti projektne pisarne pa bodo podprte v celoti. Skupni obseg sredstev na partnerstvo bo od 250.000 – 400.000 EUR.Katere aktivnosti se podpira?


Primarno bodo podprta usposabljanja, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo. Poudarek bo tudi na usposabljanjih t.i. prečnih vsebin kot so vodstvene, prodajne ter mehke kompetence, saj pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih, uspešnost organizacije ter doseganje rezultatov. Ravno tako se prečno podpira pridobivanje novih znanj s področja trženja, dizajna, uvajanja sprememb, ekologije, digitalizacije …


Cilj razpisa je tudi krepitev področja razvoja kadrov v Sloveniji podpreti povezovanje kadrovskega razvoja s strategijami podjetij ter uvajanje poslovnih izboljšav. Omogočen bo razvoj novih programov usposabljanj, oblikovanje modelov za sistematičen interni prenos znanja  in razvoj mentorskih sistemov.

 

 

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


O projektu KOC
Novice
Na vrh