Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesni industriji (KOCles)

 

V Sloveniji več kot 60 odstotkov države prekriva gozd (povprečje EU je 40%), imamo 71 drevesnih vrst ter bogato surovinsko zaledje: lesna zaloga na hektar znaša 300 m3, letno zraste novih 7m3/ha, posekamo ga 3m3/ha. 


A večino lesa izvozimo v obliki hlodovine, število zaposlenih v branži je v zadnjih desetletjih drastično upadlo, preostala večja podjetja lahko preštejemo na prste. Preredka so podjetja in produkti, ki so prepoznani kot vodilni v svoji panogi ali tržni niši. Dodana vrednost na zaposlenega v panogi ostaja pod slovenskim povprečjem. 


Dizajn oz. oblikovanje je priložnost za povečanje dodane vrednosti v gospodarskih panogah, kjer so investicije v raziskave in razvoj nizke (npr. v pohištveni industriji). Je pomembno orodje pri prestrukturiranju podjetij in tradicionalnih gospodarskih panog. Načrtovanje in razvoj izdelkov, storitev ter njihovo trženje se v sodobnem poslovnem svetu bliskovito spreminja in zahteva nova znanja ter izboljšane poslovne prakse. 


S projektom Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017, ki nadgrajuje dosežke Kompetenčnega centra za lesarsko industrijo – KOCles (2012-2015), vpeljujemo koncepte dizajn managementa in znamčenja ter razvijamo druge kompetence zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij ter tako prispevajo h konkurenčnosti in ohranitvi delovnih mest v tej ključni slovenski gospodarski panogi. 


Predvideno je vsaj 1.000 vključitev v usposabljanja ter uvedenih vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov v slovenska podjetja lesarske industrije. 


Obvezna so usposabljanja s področij:

-    dizajn managementa in znamčenja,

-    vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje,

-    trženja, prodaje in komunikacije. 

Izbran vlagatelj: Zavod Lesarski Grozd

V sklopu kompetenčnega centra bo delovalo 27 panožnih partnerjev iz lesno predelovalne industrije in 8 drugih partnerjev:

Panožni partnerji: Inles d.d., Lip Bled d.o.o., Adria dom d.o.o., Lip Bohinj d.o.o., Stilles d.o.o., Alples d.d., M Sora d.d., Menina d.d., Jelovica okna d.o.o., Marles hiše d.o.o., IP Inles d.o.o., Murales d.d., Jelovica hiše d.o.o., Lesna vrata d.o.o., Satler okna in vrata d.o.o., Hit Preless d.o.o., Alpod d.o.o., Gonzaga-pro d.o.o., Akron d.o.o., Mizarstvo Bolčič, Loredana Matkovič s.p., Mizarstvo Jezeršek d.o.o., Donar d.o.o., Mizarstvo Florjančič Roman s.p., Pohištvo Potočnik Aleš Potočnik s.p., Gabrovšek-Grča d.o.o., CBD d.o.o. in Lina design d.o.o.. 

Drugi partnerji: UP, Fakulteta za dizajn; UL, Biotehniška fakulteta; UL, Ekonomska fakulteta; Lesarska šola Maribor; Šolski center Ljubljana; Gospodarska zbornica Slovenije, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o..

 

 Več o projektu. 

 

 

Projekt financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

no news in this list.

Novice
Arhiv razpisov