Return to login form 

Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR)

 

Namen programa DIR je:

  • povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje,
  • izboljšati kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela,
  • promovirati vseživljenjsko učenje, večjo zaposljivosti posameznika, njegov/njen osebni razvoj in vključenost v družbo,
  • dvigniti izobrazbeno raven,
  • promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika.

Glavna aktivnost programa je izvajanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Javni razpis omogoča posamezniku sofinanciranje stroškov za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje ali uspešno opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit. Posameznik lahko prejme do največ 2.500,00 EUR.

 

Vsak  posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi vam olajšali iskanje informacij, smo za vas pripravili različne situacije, v katerih ste se lahko znašli. Na podlagi vaše situacije, lahko pridobite nadaljnje informacije o izobraževanju in na koncu pot zaključite z dvigom izobrazbene ravni in povrnitvijo stroškov za izobraževanje. Več – podstran je v izdelavi

 

Da bi prepričali čim večje število posameznikov, da dokončajo izobraževanje, v okviru programa izvajamo promocijske aktivnosti, kjer predvsem promoviramo pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost, osebni razvoj in vključenost v družbo. Oglejte in prenesite si promocijske letake, plakate ipd. Več – podstran je v izdelaviProgram  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  


Na vrh