Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 12. 2016 potrdila program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020«.


Namen programa
 je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Cilj programa:

  • zvišanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, 
  • okrepitev kompetenc starejših zaposlenih in 
  • zagotavljanje podpore delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.   

Skupna vrednost programa znaša 29.936.237,21 EUR od tega znašata: 

  • prispevek Evropske unije 23.948.989,76 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 5.987.247,45 EUR (20 %).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 8. prednostne osi Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.


Kontakt:

E: asi@sklad-kadri.si 

T: 01 43 45 878

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Novice
Na vrh