Starejši zaposleni so vir znanja, izkušenj, so delovni in imajo široko mrežo poznanstev. Zato bo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in pod okriljem projekta Zlata nit vsako leto objavljen natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje, Z leti še vedno zavzeti. Prvič so bila priznanja podeljena marca 2018.

 

S priznanjem želimo krepiti veljavo in prepoznavnost tistih delodajalcev, ki pozornost posvečajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost. Tako natečaj kot priznanje sta novost v slovenskem prostoru in glede na aktualnost tematike starejših zaposlenih predstavljata spodbudo delodajalcem pri upravljanju starejših zaposlenih. Tudi v Sloveniji se bomo zaradi negativnih demografskih trendov srečali s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva – že čez pet let bo vsak četrti zaposleni starejši od 55 let – zato bo potrebno povečati delovno aktivnost starejših, ki je v primerjavi z drugimi državami Evropske Unije nizka, in izkoristiti potencial starejših že zaposlenih. Znanje in izkušnje starejših so kapital, ki ne daje donosa, če ni upoštevan, motiviran in aktiviran.

 

Priznanje lahko pridobi podjetje, ki se je prijavi na natečaj in ima vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let, izvaja ukrepe upravljanja namenjene starejšim zaposlenim, skrbi za osebno rast in razvoj starejših od 45 let ter izkazuje uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balanced Score Card-BSC).  

 

 

 

Na vrh