Katalog upravljanja starejših zaposlenih

Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih je prvi priročnik v slovenskem prostoru, ki si ga je mogoče tudi brezplačno prenesti. Ta na 118 straneh ponuja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih. Z njim želimo nosilcem kadrovskega razvoja olajšati uvajanje načrtnega upravljanja (starejših) zaposlenih

Ukrepi so razdeljeni glede na skupino/velikost podjetja: mikropodjetje, majhno podjetje, srednje podjetje, veliko podjetje; glede na finančni vložek: nizek, srednji in visok finančni vložek ter glede na raven izvajanja ukrepa: organizacijska in individualna raven. Zato lahko vsako podjetje ali organizacija najde primeren ukrep.

Katalog bo dobrodošel sopotnik pri delu tako podjetjem (direktorji, vodje, lastniki podjetij ipd.), kadrovskim strokovnjakom, kadrovskim managerjem in kadrovikom, kot tudi vsem zaposlenim. Ob naboru ukerpov so predstavljene tudi izbrane dobre prakse iz Slovenije in drugih evropskih držav. Primeri iz podjetij namreč potrjujejo, da je z zavzetostjo za spremembe ter osredotočenostjo na cilj, mogoče premikati meje tudi na tem področju.


 

Zato smo novembra 2018 pri posodobitvi Kataloga ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih vanj umestili dobre prakse prejemnikov posebnih priznanj SPP – Z leti še vedno zavzeti. To so prakse podjetij Kens elektronika, d. o. o; Javno podjetje Komunala Brežice; Petrol, d. d., Ljubljana. Poleg tega pa smo že obstoječim 60 ukrepom dodali novega s področja Promocije in varovanje zdravja. 

Novice
Aktualni razpisi