Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih je prvi priročnik v slovenskem prostoru, ki na enem mestu ponuja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih. Z njim želimo nosilcem kadrovskega razvoja olajšati uvajanje načrtnega upravljanja (starejših) zaposlenih.  

Katalog bo dobrodošel sopotnik pri delu tako podjetjem (direktorji, vodje, lastniki podjetij ipd.), kadrovskim strokovnjakom, kadrovskim managerjem in kadrovikom, kot tudi vsem zaposlenim. Ob naboru ukrepov so predstavljene tudi izbrane dobre prakse iz Slovenije in drugih evropskih držav. Primeri iz podjetij namreč potrjujejo, da je z zavzetostjo za spremembe ter osredotočenostjo na cilj, mogoče premikati meje tudi na tem področju.

 
Na vrh