Slovenija se sooča s problemom staranja prebivalstva, demografske spremembe pa korenito vplivajo tudi na normalno delovanje družbe in gospodarstva. Demografske projekcije predvidevajo nadaljnje podaljševanje življenjske dobe, nižanje rodnosti in velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših.

 

Kljub nujnosti večjega vključevanja starejših zaposlenih v vseh poklicih, se ti na delovnih mestih soočajo z diskriminacijo in neenakostjo. Zaradi svoje starosti ne pridejo do enakih priložnosti kot njihovi mlajši kolegi, navkljub dolgoletnim izkušnjam, znanju in prizadevnosti. Na problem smo v okviru projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile hoteli jasno opozoriti splošno javnost, zaposlene in delodajalce. Obenem pa prikazati rešitev, ki se skriva v opolnomočenju starejših zaposlenih in drugačnemu pogledu na problematiko staranja prebivalstva.

 

Starejši zaposleni so priložnost, ki se je ne zavedamo. Starejši delavec je namreč vir delovnih in življenjskih izkušenj, je zvest podjetju, zna širše razmišljati in ima široko socialno mrežo, pozna tveganja in lahko prenaša znanje na mlajše.

 

Kampanja s sloganom “Stari, imava problem. ASI za rešitev?” daje glas starejšim zaposlenim v zgodbah dveh protagonistov, ki v svojih poklicih vešče rešujeta izzive in nas skozi emotiven, pomensko močan nagovor, opozarjata na zgrešenost predsodkov o starejših zaposlenih, saj dejstva govorijo v prid njihovi vključenosti in nepogrešljivosti na delovnih mestih. Na slednje nas opozarja tudi dodatni poziv Vključen sem ključen, ki uokvirja celoto kampanje ne samo z ozaveščanjem, ampak tudi z motiviranjem starejših zaposlenih, delodajalcev in splošne javnosti, da se s problemom soočimo s sodelovanjem vseh. V duhu tega je kampanja, ki združuje televizijske in radijske oglase, zunanje oglaševanje ter spletno oglaševanje zapeljana tudi medgeneracijsko, z nagovorom mlajše ciljne skupine, ki se je bo problematika v prihodnosti še posebej izrazito dotaknila.

 

  

 

 

Nacionalna medijska kampanje je ena od aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. 

 

 Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Na vrh