Delavnice Zavzeti ASI

DELAVNICE ZAVZETI ASI


Postanite Glasniki razvoja starejših zaposlenih … 

 

Ne veste, kako prilagoditi ključne strateške usmeritve svoje organizacije demografskim trendom na trgu dela? Kako vzpostaviti pozitivno starostno in v prihodnost usmerjeno kadrovsko politiko?

 

Načrtovanje razvoja kadrov v podjetjih mora upoštevati tudi demografske spremembe, s katerimi se v Sloveniji že srečujemo. Te zahtevajo učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki se osredotoča na njihovo vključenost v delovno okolje in spodbuja podaljšanje njihovega delovnega obdobja z vpeljavo ustreznih ukrepov. Vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom so pri tem lahko v pomoč vsebine delavnic Zavzeti ASI. 

 

Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih.

 

 

Kaj so in kako izgledajo?


Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko. Zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 32 udeležencev. Od prijavljenih udeležencev se pričakuje redna udeležba na vseh delavnicah posameznega cikla.  
 

Kaj je cilj delavnic?


Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ali ukrepe ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Delavnice zato zaokroženo povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih.

Dodana vrednost delavnic:

 

 

Pomembno obvestilo!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani,


sklad do nadaljnjega zaradi ukrepov države o preprečevanju in omejevanju širjenja koronavirusa odpoveduje vse dogodke, to velja tudi za spomladanski cikel delavnic ASI. O izvedbi in nadomestnih terminih vas bomo pravočasno obvestili.


Hvala za razumevanje!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualno


Spomladanski cikel delavnic bo potekal na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije v Ljubljani, na Dunajski cesti 20 in bo sestavljen iz šestih delavnic:

 

Datum:                                        

Teme:

 

 

25. 3. 2020

 

 

Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni

 

1. 4. 2020

 

 

Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni

 

8. 4. 2020

 

 

Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni

 

22. 4. 2020

 

 

Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih

 

6. 5. 2020

 

 

Dan navdihujočih dobrih praks

 

13. 5. 2020

 

 

Spremembe in prenos naučenega v prakso ter starejši zaposleni

 

Podrobna vsebina delavnic

 

Bi se udeležili delavnic? Prijave zbiramo tukaj do vključno 5. 3. 2020.

 

Podrobnejše informacije za udeležence

 

 Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

 

Novice
Aktualni razpisi