DELAVNICE ZAVZETI ASI


Novo! Postanite Glasniki razvoja starejših zaposlenih … 


Se izziva starajočih se zaposlenih zavedate? Želite vzpostaviti pozitivno starostno kadrovsko politiko?


Srečujemo tudi se že s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva zaradi negativnih demografskih trendov, zato bo potrebno s pomočjo ustreznih kompetenc povečati delovno aktivnost starejših.  

 

 

Pri tem lahko vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom pomagajo delavnice Zavzeti ASI. Delavnice smo posodobili in preoblikovali v cikle, ki so sestavljeni iz petih modulov – delavnic. En modul obsega eno 1-dnevno delavnico (izjema je zadnji, 5. modul, ki je 2-dnevna delavnica). Moduli bodo zaokroženo povzeli vse ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih, da bodo lahko udeleženci pridobljena znanja tudi praktično prenesli v svoja podjetja oziroma organizacije. Ob koncu cikla delavnic bodo prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih

 

 

 

Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos znanj in primerov dobrih praks v organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja.


Vsebina posameznega cikla delavnic Zavzeti ASI:

 

  • Demografske spremembe, izzivi in strategije razvoja starejših zaposlenih; 
  • Zakonodaja in starejši zaposleni; 
  • Zdravje pri delu in starejši zaposleni; 
  • Starejši zaposleni – vaša priložnost in odgovornost (vodenje, razvoj in motiviranje starejših zaposlenih); 
  • Čustvena inteligenca za medgeneracijsko sodelovanje.


 

Dodana vrednost delavnic Zavzeti ASI:

  • vsebujejo aktualne kadrovske razvojne vsebine, ki so praktično naravnane in brezplačne
  • predavajo uveljavljeni in priznani tuji in domači strokovnjaki s področja upravljanja kadrov,
  • možnost spoznavanja konkretnih primerov dobrih praks ter izmenjava izkušenj,
  • udeleženci prejmejo potrdilo: Glasnik razvoja starejših zaposlenih.

 


Vaši zaposleni so lahko kljub letom še vedno zavzeti!

 

 Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

 

Novice
Na vrh