DELAVNICE ZAVZETI ASI 

 

Se izziva starajočih se zaposlenih zavedate? Želite vzpostaviti pozitivno starostno kadrovsko politiko? Vaši zaposleni so lahko kljub letom še vedno zavzeti …

 

V Sloveniji bo namreč čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Srečujemo se tudi s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva zaradi negativnih demografskih trendov, zato bo potrebno s pomočjo ustreznih kompetenc povečati delovno aktivnost starejših, ki je v primerjavi z drugimi državami Evropske unije nizka, in izkoristiti potencial starejših zaposlenih. 

 

 

 

Vse to bo vplivalo tudi na področje kadrovskega delovanja v podjetjih. Kadrovski strokovnjaki v podjetjih morajo vodstva podjetij pravočasno opozoriti na uvajanje potrebnih sprememb pri upravljanju starejših zaposlenih in jim predstaviti potencial, ki ga ti posedujejo. Starejši delavec je namreč vir delovnih in življenjskih izkušenj, je predan podjetju, ima široko mrežo poznanstev in lahko svoje znanje prenaša na mlajše.

 

Pri tem jim lahko pomagajo delavnice Zavzeti ASI, ki smo jih v letošnjem letu podnaslovili Kadrovska funkcija: iz operativne v strateško. Delavnice so zasnovane tako, da nudijo celovit pregled tem, povezanih z učinkovitim upravljanjem starejših zaposlenih.

 

Značilnosti delavnic Zavzeti ASI:

 • aktualne kadrovske razvojne vsebine, 

 • praktično naravnane

 • uveljavljeni in priznani slovenski strokovnjaki s področja upravljanja kadrov,

 • brezplačne in izvedene po vsej Sloveniji,

 • namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom, 

 • se izvajajo v okviru projekta ASI, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

 

 

 

 

Koristi, ki jih prinašajo delavnice Zavzeti ASI podjetjem: 

 • prilagoditev na demografske izzive prihodnosti, 

 • razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje veščin upravljanja z njimi,

 • povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja, 

 • poznavanje medgeneracijskih razlik pri vodenju zaposlenih,

 • spodbujanje vključenosti zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja, 

 • spoznavanje konkretnih primerov dobrih praks iz slovenskega okolja in izmenjava izkušenj,

 • kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik.

 Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi = vaša konkurenčna prednost!

 

 Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

 

Na vrh