Return to login form 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

 

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva, kar predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti. Da se bo Slovenija lažje prilagodila na izzive, ki nas čakajo, bomo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvajali projekt - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo. 

 

Za projekt, ki se bo izvajal do leta 2022, je namenjenih blizu 30 milijonov evrov in prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi bomo okrepili kompetence starejših zaposlenih, ozaveščali o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljali podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

 

Kaj vse prinaša projekt ASI?  

Novembra 2017 smo objavili Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki nosilcem kadrovskega razvoja ponuja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah. Predstavlja tudi dobre prakse, ukrepe in orodja, ki so že uveljavljeni v Sloveniji in mednarodnem okolju. Jeseni 2018 je katalog že doživel prvo posodobitev in dopolnitev. Več o katalogu ...

 

V času trajanja projekta bo objavljenih več javnih povabil in razpisov za sofinanciranje, prvo javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc JP ASI 2017 je bilo objavljeno decembra 2017. Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. V okviru projekta bosta v naslednjih letih objavljeni še dve javni povabili.  

 

Decembra 2018 je bil objavljen tudi prvi javni razpis za izbor pilotnih projektov, katerega cilj je razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah

 

Vsako leto bodo organizirane brezplačne strokovne delavnice z naslovom Zavzeti ASI, ki bodo namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Leta 2019 bosta izvedena dva cikla delavnic.  

 

V okviru projekta bosta vsako leto izvedena tudi mednarodna konferenca in natečaj s priznanjem »Starejšim prijazno podjetje«, Z leti še vedno zavzeti, s katerim želimo dati veljavo delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, in povečati njihovo prepoznavnost.

 

 

Webinar: Starejši zaposleni: priložnosti in izzivi

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice
Na vrh