Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

 

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva, kar predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti. Da se bo Slovenija lažje prilagodila na izzive, ki nas čakajo, bomo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvajali projekt - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo. 

 

Projekt, ki je vreden nekaj manj kot 30 milijonov EUR in se bo izvajal do 2022, prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi bomo okrepili kompetence starejših zaposlenih, ozaveščali o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljali podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

 


Kaj vse prinaša projekt ASI? 

 

 

Najprej bomo pripravili katalog ukrepov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi, ki bo služil kot pripomoček za pripravo in izvedbo aktivnosti in ukrepov v podjetjih.

 

V času trajanja projekta objavljenih več javnih razpisov za sofinanciranje, prvi bo predvidoma objavljen v drugi polovici 2017, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših in sredstva za pripravo strategij in načrtov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi. Cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih (nad 50 let) do leta 2022 in zvišati delež starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje.

 

Predvidoma konec 2017 bo objavljen tudi prvi javni razpis za izbor pilotnih projektov za sofinanciranje, katerih temeljni cilj bo razvoj in uvedba inovativnih rešitev z namenom zmanjšanja odsotnosti z dela. 

 

Vsako leto bomo organizirali brezplačne strokovne delavnice za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi namenjene vodilnim delavcem, mednarodne konference ter izvedli natečaj »Starejšim prijazno podjetje«

 

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice

no news in this list.

Na vrh