Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva, kar predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti. Da se bo Slovenija lažje prilagodila na izzive, ki nas čakajo, bomo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvajali projekt - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo. 

 

Projekt, ki je vreden nekaj manj kot 30 milijonov EUR in se bo izvajal do leta 2022, prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi bomo okrepili kompetence starejših zaposlenih, ozaveščali o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljali podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

 

Kaj vse prinaša projekt ASI? 

 

Novembra 2017 smo objavili Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki ponuja nosilcem kadrovskega razvoja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah. Predstavlja tudi dobre prakse, ukrepe in orodja, ki so že uveljavljeni v Sloveniji in mednarodnem okolju. Več o katalogu ...

 

V času trajanja projekta bo objavljenih več javnih povabil in razpisov za sofinanciranje, prvo javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc JP ASI 2017 smo objavili 15. decembra 2017.  Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Več o povabilu ...

 

Predvidoma v začetku leta 2018 bo objavljen tudi prvi javni razpis za izbor pilotnih projektov, katerega cilj bo razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah

 

Vsako leto bomo organizirali brezplačne strokovne delavnice z naslovom Zavzeti ASI namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Prvi cikel delavnic je bil že izveden jeseni 2017 (vsebinski povzetki delavnic so na voljo v rubriki Kaj smo se naučili

 

Poleg tega bomo vsako leto izvedli mednarodno konferenco (več o lanski 5. konferenci o razvoju kadrov) ter natečaj s priznanjem »Starejšim prijazno podjetje« Z leti še vedno zavzeti, s katerim želimo dati veljavo in povečati prepoznavnost delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim.

 

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Na vrh