Razvoj kadrov

 

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije svoj namen uresničuje tudi z dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire. Z izvajanjem programom skrbimo za razvoj kadrov že od šolanja dalje vse do zaposlitve. 

Sklad z medresorskim delovanjem povezuje različne ukrepe več ministrstev, predvsem pa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zunanje zadeve. Ukrepi se financirajo tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Tudi v novi finančni perspektivi bomo izvajali projekte za različne ciljne skupine. Programi se intenzivno pripravljajo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi. Več ...

 

 

 

 

 

Novice
Na vrh