01.06.2017
Znani so rezultati razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (prvo odpiranje)

Sklad je v okviru 1. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 9 vlog v skupni vrednosti 1.329.281,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. Skupen znesek podeljenih sredstev znaša 1.065.193,00 EUR.


Podeljena sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, v okviru katerih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Seznam izbranih projektov najdete tukaj

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh