19.02.2016
Znani rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za študente

V šolskem/študijskem letu 2015/2016 je sklad podelil skoraj 1.500 novih Zoisovih štipendij dijakom in študentom.

Zadnjo skupino vlagateljev sestavljajo študenti višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študenti magistrskega študija. Za dodelitev Zoisove štipendije so morali ti vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno vsaj 8,50 v preteklem študijskem letu in vsaj en ustrezni izjemni dosežek.

Zoisovo štipendijo je tako letos na novo pridobilo kar 160 študentov višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študentov magistrskega študija (lani 73 študentov), ki so se pridružili dijakom in študentom, ki so z letošnjim šolskim/študijskim letom že pridobili Zoisovo štipendijo po novem zakonu o štipendiranju.

Vlagateljem v tej zadnji skupini so odločbe o dodelitvi Zoisove štipendije izdane v februarju 2016, prvo nakazilo štipendije pa predvidoma 10. 3. 2016, štipendije pa se nadalje izplačujejo mesečno za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli poračunane vse že zapadle zneske štipendij od začetka tekočega študijskega leta.

Ostali dijaki in študenti, ki so oddali vloge za Zoisovo štipendijo za šolsko ali študijsko leto 2015/2016 in še niso prejeli odločbe, bodo o odločitvi obveščeni predvidoma še do konca februarja 2016.Na vrh