24.05.2017
Zaposleni sklada so se usposabljali na temo preprečevanja goljufij

Sklad je v svojih prostorih gostil predstavnike Generalnega preiskovalnega urada, ki so izvedli seminar na temo »Kako ravnati v primeru suma goljufije?« Na seminarju so bile predstavljene pristojnosti policije, odgovornost posameznikov naznanitve kaznivega dejanja, aktivnosti na področju evropskih sredstev s konkretnimi primeri.

Zaposleni sklada bodo tudi nadalje skrbeli za korektno rabo javnih sredstev v skladu s pravili določenimi v Kazenskem zakoniku, ki opredeljuje goljufijo na škodo EU v 229. členu:

1) Kdor se izogne odhodkom, s tem da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako poneveri ali neupravičeno zadržuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se upravljajo v njihovem imenu, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

2) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva z dejanji in iz proračunov iz prejšnjega odstavka.

3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

4) S kaznimi iz prejšnjih odstavkov tega člena se kaznujejo vodje podjetij ali druge osebe, ki so pooblaščene za sprejemanje odločitev ali nadzor v podjetjih, če omogočijo ali ne preprečijo kaznivih dejanj storilcem iz prejšnjih odstavkov, ki so jim podrejeni in delujejo v imenu podjetja.


Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj goljufij na škodo Evropske unije v zadnjih letih predstavlja eno izmed prioritet dela policije. Primerno temu je v letih 2015 in 2016 policija dala tudi večji poudarek na usposabljanje kriminalistov, ki preiskujejo tovrstna kazniva dejanja. V okviru projekta Themis so se izvajale delavnice in usposabljanja.


Gradiva so objavljena na tej spletni strani: http://policija.si/index.php/publikacije/78217-goljufije-na-kodo-evropske-unije-zborniki.

Na vrh