06.10.2017
Zamik pričetka odpiranja vlog IV. odpiranja - sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Zaradi velikega števila prejetih vlog oziroma zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se pričetek IV. odpiranja zamakne za sedem dni.

Skladno s 13. točko Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. sporočamo, da se bo zaradi zahtevnosti in kompleksnosti prejetih vlog pričetek IV. odpiranja premaknil z drugega torka v mesecu (10. 10. 2017) na tretji torek v mesecu (17. 10. 2017).

Vloge prispele do 16. 10. 2017 bodo tako vključene v IV. odpiranje. Zaradi navedenega zamika bodo prijavitelji, katerih vloge so bile uspešno rešene v III. odpiranju, sklepe pričeli prejemati po 17. 10. 2017. 

Zahvaljujemo se za razumevanje.


Na vrh