09.11.2017
Vabljeni na predstavitev razpisa za povračilo šolnin v Kopru

V torek, 14. 11. 2017, bo sklad v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper, organiziral za vse zainteresirane predstavitveno delavnico na temo povračila šolnin za odrasle.

Predstavitvena delavnica je namenjena vsem, ki so zaključili s srednješolskim izobraževanjem ali pa ga nameravajo zaključiti do 31. 8. 2018. Cilj delavnice je predstaviti javni razpis, namen katerega je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence prebivalstva in predstaviti postopek pravilne izpolnitve prijavnega obrazca in vse potrebne priloge za popolno prijavo. Svetovalci bodo pregledali prijavne obrazce, ki jih bo mogoče tudi osebno oddati. 

Predstavitvena delavnica bo potekala v prostorih Ljudske univerze Koper na Cankarjevi ulici 33 v Kopru,  v torek 14. 11. 2017, ob 16. uri. Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijave niso potrebne.

Za vse dodatne informacije, pišite na e-naslov: dir@sklad-kadri.si ali pa pokličite na telefonsko številko: 01/434-58-84 ali 01/434-15-80.

 

 

Program Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh