29.06.2017
Uspešno izvedena informativna delavnica na projektu DIR

V Ljubljani je bila 27. 6. 2017 uspešno izvedena prva informativna delavnica na projektu Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanja poklicnih kompetenc 2016 – 2018 (DIR I.).


Cilj delavnice je bil predstaviti razpis, katerega namen je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence prebivalstva.

 

Prve informativne delavnice se je udeležilo 25 oseb, od tega 4 fizične osebe in kar 21 predstavnikov izobraževalnih organizacij. Na delavnici smo na kratko predstavili delo sklada, uspešno zgodbo projekta ZIP (predhodnika DIR) in podrobno predstavili sam razpis ter obrazce, ki so potrebni za popolno prijavo.


Predstavniki izobraževalnih institucij so izkazali pripravljenost po sodelovanju, da bodo posredovali pridobljene informacije svojim izobraževalcem. 


Prosojnice s predstavitve najdete tukaj


 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh