19.12.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2015 (188. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)

 

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura  (Ur. l. RS, št. 76/14)

 

 

Dodatne informacije:

 

Maja Deisinger
E: ad-futura[@]sklad-kadri.si
T: 01/434-58-96

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo slovenskemu dijaku podelil štipendijo za sofinanciranje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

 

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2015  (188. javni razpis)
 

Objava razpisa: 19. 12. 2014 na spletni strani sklada


Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29.  5.  2015 


Vrednost razpisa: 3.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe enega slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2015 z dodelitvijo štipendije.

 

Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Sloveniji oz. izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

 

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 188. javni razpis).

Na vrh