Razpis

17.07.2008
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje tujih državljanov za program mednarodne mature v Sloveniji (55. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je štipendiranje tujih državljanov na dveletnem programu priprav na mednarodno maturo v Republiki Sloveniji od šolskega leta 2008/2009 dalje.

Štipendije bodo podeljene za šolsko leto 2008/2009, v katerem mora biti dijak vpisan v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma v 3. letnik gimnazijskega programa.


Štipendija se dodeli za pokritje stroškov bivanja v dijaškem domu ter pokritju dela šolnine do skupnega zneska štipendije za posameznega dijaka. Skupna višina podeljene štipendije lahko znaša največ toliko, kolikor znašajo skupni stroški bivanja v dijaškem domu in šolnine. Sredstva niso namenjena pokritju stroškov bivanja, če dijak ne biva v dijaškem domu.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan katere izmed držav Zahodnega Balkana in ima v tej državi stalno prebivališče
  • ni državljan Republike Slovenije,
  • je drugi letnik gimnazijskega ali primerljivega programa zaključil v tujini z odličnim uspehom,
  • bo v šolskem letu 2008/2009 vpisan v 1. letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v 3. letnik gimnazijskega programa na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, ki tak program izvaja,
  • se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi mednarodne pogodbe ali druge oblike izmenjave,
  • njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji,
  • hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
  • ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih.

Rok prijave je 10. september 2008.