22.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2015 (206. JR)

Razpis je zaradi porabe sredstev zaprt.  

 


Dodatne informacije: 

Petra Bajt 

T: 386 (0) 1 434-15-62 

E: ad-futura@sklad-kadri.si 


Uradne ure:

Pon., sre. in pet: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure

Slovenske raziskovalne, strokovne in izobraževalne organizacije lahko pridobijo sredstva za štipendiranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2015 (206. javni razpis)

Objava:  Razpis je bil objavljen 22. 12. 2015 na spletni strani sklada

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2016

Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za sodelovanje raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2015 in 30. 9. 2016.

Pomembno obvestilo glede plačila upravnih taks:

Skladno z določili 2a točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravnih taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.
 
Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:
 
Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki,  ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, št. tekočega računa, zakoniti zastopnik etc.) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Na vrh