09.12.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011 (123. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Sabina Mikuletič

sabina.mikuletic[@]sklad-kadri.si

tel: 01/434-15-50

 

Opozorilo glede upravnih taks:

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011 (123. JR)

 

Objava: 9. 12. 2011, Uradni list RS št. 100/11

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 8. 2012

 

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je  štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012, in sicer:
A. mladih raziskovalcev in zaposlenih doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti  delodajalec ali doktorskih študentov, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji,
B. doktorskih študentov, ki niso zaposleni, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma.

 

Višina štipendije oz. sofinanciranja: Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo
se določi glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša  
800,00 EUR, 1.000,00 EUR ali 1.300,00 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vidno označene z napisom »za 123. javni razpis«.

 

 

 

Na vrh