27.12.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2012 (146. JR)

Razpisna dokumentacija :

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12).

 

Dodatne informacije:
Špela Sušec
spela.susec[@]sklad-kadri.si
01 434 10 86


Opozorilo glede upravnih taks:
Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.
  

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2012 in 2013. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2012 in 30. 9. 2013.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2012 (146. JR)

 

Objava: 28. 12. 2012, Uradni list RS, št. 106/12

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 10. 6. 2013

 

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2012 in 2013, in sicer:


A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,
B. doktorskih študentov s statusom študenta.

 

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2012 in 30. 9. 2013.

 

Višina štipendije oz. sofinanciranja: Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo
se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vidno označene z napisom »za 146. javni razpis«.

 

 

 

Na vrh