11.12.2014
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2014 (186. JR)

Razpisna dokumentacija: 

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13

 

Navodila za elektronsko prijavo

 

Dodatne informacije:

ad-futura[@]sklad-kadri.si 

01 434 10 86

 

Opozorilo glede plačila upravnih taks:

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2014 in 2015. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 29. 1. 2016 in trajati vsaj 90 dni.

 

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2014 (186. JR)

 

Objava: 12. 12. 2014 (Ur. l. RS, št. 89/14) in 24. 7. 2015 (Ur. l. RS, št. 55/15)

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 31. 12. 2015

 

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov do 8-mesečnega neprekinjenega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2014 in 2015, in sicer:

 

A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,

B. doktorskih študentov s statusom študenta.

 

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 29. 1. 2016 in trajati minimalno neprekinjeno 90 dni.

 

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 186. javni razpis«.

 

 

 

Na vrh